Naturalne sposoby na bezsenność

Słownik terminów używanych na stronie

Afirmacja - Stwierdzenie, że coś jest prawdą, forma autosugestii. Afirmacje to zdania, które mogą być powtarzane przez osobę w celu zmiany sposobu myślenia o samym sobie, swoim zdrowiu czy otoczeniu. Afirmacja to technika polegająca na mówieniu do samego siebie aby wpłynąć na podświadomość. W technikach relaksacyjnych i medytacyjnych stosuje się pozytywne afirmacje (zdania o pozytywnym zabarwieniu) np. jestem pełen miłości i radości, jestem bezpieczny, zawsze pokonuję trudności.

Niestety często zapominamy, że afirmacje działają w obie strony. Bardzo często ludzie powtarzają negatywne stwierdzenia (np. nie dam sobie rady, życie jest okropne, jestem nieudacznikiem) nie zdając sobie sprawy, że takie powtarzanie silnie oddziałuje na podświadomość i często sprowadza negatywne odczucia i zdarzenia w życiu. Afirmacje mogą zatem budować ale i niszczyć. Są neutralną siłą – sposób w jaki ich używamy determinuje czy przyniosą nam pożytek czy szkodę. Uprawiając afirmacje pamiętajmy, że podświadomość jest bardzo prostą konstrukcją, która ignoruje słowo „NIE” jeśli powtarzamy sobie np. zdanie „nie jestem głupi” to podświadomość nie rejestruje słówka „nie”. Zatem skutecznie jest powtarzać „jestem mądry” i w każdym przypadku używać w afirmacjach tylko słów o pozytywnym zabarwieniu.

Ajurweda - Nazwa Ajurweda (lub Ayurveda) określa starożytną indyjską tradycję leczenia. Nazwa pochodzi od słów ayus (życie) i veda (wiedza) i jest często tłumaczona jako „nauka o życiu”. Ma na celu dążenie do jedności zdrowia fizycznego emocjonalnego i duchowego – stan harmonii ze wszechświatem. Ajurweda zawsze doceniała moc roślin. Zgodnie z ajurwedą zdrowie jest stanem równowagi pomiędzy ciałem umysłem i świadomością

Bierna koncentracja - jest stanem automatycznego skupienia w przeciwieństwie do aktywnej koncentracji, która jest efektem celowego skupienia się na określonym zadaniu. W biernej koncentracji umysł jest rozluźniony i tworzy jedność z zadaniem. Osoba nie ma potrzeby myśleć o koncentracji, przychodzi ona w sposób naturalny.

Mandala - jest to obraz symbolizujący Kosmos. Ma on postać postać geometrycznego diagramu stanowiącego połączenie koła i kwadratu (kwadraty są wpisane w okrąg). Koło symbolizuje niebo natomiast kwadrat ziemię. Często mandale mają postać fraktali, kwiatów lub innych harmonijnych, miłych dla oka Istnieją różne rodzaje mandali np. oczyszczające, wzmacniające.

Mantra - jest frazą (zwykle w języku hinduskim - sanskrycie), która powtarzana wiele razy w myślach lub głośno powoduje ustanowienie harmonii i stanu koncentracji.

Wizualizacja - Technika relaksacyjna polegająca na tworzeniu obrazów w umyśle i zmienianiu ich w dowolny sposób. Wyobrażanie sobie sytuacji, osoby lub obiektu ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i realności obrazu. Wizualizacja jest używana aby skupić energię na określonym - wizualizowanym celu.